• Cz
  • UK
  • De

Produktové portfolio

Od svého vzniku až do současné doby se společnost orientuje na pryžovou výrobu vycházející z vlastních výzkumně – vývojových činností, které reflektují požadavky trhu a snaží se kopírovat vývoj poptávky po nových vlastnostech průmyslových membrán. Postupně se vyprofiloval výrobní sortiment firmy, který je specializován na produkci membrán tří základních typů průmyslového užití (aplikačního rozsahu):


Membrány do plynových měřičů (plynoměrů)

Tvoří přibližně 75% produkce průmyslových membrán, jsou vyráběny v mnoha tvarových a velikostních aplikacích, které se také liší použitou tkaninou a složením nanášené směsi (eleastomeru) podle konečného použití v různých typech plynoměrů. Vyráběny jsou membrány s těsnícím lemem nebo bez lemu.


Membrány do automobilových směšovačů LPG

Jedná se o výrobu různých typů membrán umožňujících zplyňování kapalného LPG a jeho regulaci v LPG systémech montovaných do automobilů jako alternativní ekologický a ekonomický pohon.Regulátorové membrány

Jedná se o výrobu různých typů membrán sloužící pro regulaci tlaku plynů v různorodých typech regulátorů.
Celkově je vyráběno přibližně 140 různých typů průmyslových membrán.